Pomoc portalu gazeta.pl

Portal gazeta.pl
- e-mail: pomoc@agora.pl
- link: Regulamin użytkownika serwisów internetowych Agory

Poczta
- e-mail: pomoc@agora.pl
- link: Centrum pomocy poczta.gazeta.pl

Forum
- e-mail: forum@agora.pl
- link: Pomoc forum

Blox
- e-mail: blox@agora.pl
- link: Blog o blox
- link: Pomoc blox.pl na forum