Zasady korzystania z serwisów internetowych Agory SA

red.
23.11.2012 11:55
A A A
Wydawane przez Agorę SA serwisy internetowe, w tym portal internetowy Gazeta.pl, jak i każdy z ich elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.


1. Wydawcą serwisów internetowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 47.665.426 złotych, wpłacony w całości, NIP: 526-030-56-44 ("Wydawca"),

2. Wszelkie prawa do wydawanych przez Wydawcę serwisów internetowych zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisów internetowych Wydawcy. Zarówno poszczególne serwisy internetowe, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisach internetowych Wydawcy, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych "Zasad korzystania z serwisów internetowych Agory SA", zabronione jest w szczególności: a) dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnianych na jego stronach, b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych na stronach serwisów internetowych, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne), c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Mogą Państwo korzystać z serwisów internetowych Wydawcy oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisów internetowych.

5. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, mogą Państwo zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronach serwisów internetowych materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisach internetowych Wydawcy. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisach internetowych Wydawcy na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach serwisów internetowych Wydawcy, prosimy o kontakt na adres licencje@agora.pl, przy czym w celu nabycia licencji na korzystanie ze zdjęć, prosimy o kontakt na adres agencja@agora.pl.

7. O ile co innego nie wynika z poszczególnych usług udostępnianych przez Wydawcę w obrębie wydawanych przez niego serwisów internetowych (np. w zakresie udostępniania archiwum materiałów tekstowych Wydawcy), treści udostępniane są Państwu nieodpłatnie. Możemy udostępniać Państwu treści ze względu na współpracę z naszymi klientami - reklamodawcami, których materiały reklamowe prezentowane są na stronach naszych serwisów internetowych. Bez prezentowania Państwu reklam nie moglibyśmy finansować działalności naszych redakcji, a tym samym nie moglibyśmy Państwu udostępniać wysokiej jakości treści składających się na zawartość serwisów internetowych Wydawcy. Ze względu na powyższe, udostępnianie przez Wydawcę treści na stronach wydawanych przez niego serwisów internetowych, wiąże się z uprawnieniem Wydawcy do prezentowania Państwu reklam.

8. Niniejsze "Zasady korzystania z serwisów internetowych Agory SA" nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach serwisów internetowych Wydawcy, w tym, w szczególności, do treści zamieszczanych w serwisie Blox.pl oraz na stronach Forum Gazeta.pl.Polityka prywatności