Spis pomocy dla poczty Gazeta.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, konfiguracja poczty w telefonach i programach pocztowych

Najczęściej zadawane pytania

 

Zakładanie konta


Parametry poczty Gazeta.pl

 


Obsługa poczty webmail (online)


Konto


Problemy


Rozwiązania


Konfiguracja w programie pocztowym

 

Nie ma odpowiedzi na problem