Obsługa poczty webmail

Dodawanie niepożądanej wiadomości do spamu

Aby dodać niepożądaną wiadomość do spamu wystarczy ją zaznaczyć i w górnym pasku kliknąć „SPAM”. Istnieje też inna opcja, ustalenie własnych reguł.W tym celu należy wejść w „Ustawienia”, następnie „Antyspam” i tam dodać reguły.SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL