Obsługa poczty webmail

Dodawanie adresu nadawcy do zaufanych

Aby ustalić zaufanych nadawców należy wejść w „Ustawienia”, później „Antyspam”, i tam ustawić swoje zaufane kontakty.SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL