Obsługa poczty webmail

Dodawanie nowego folderu

By utworzyć nowy folder należy kliknąć po lewej stronie w „+ Dodaj folder”. Następnie trzeba podać nazwę nowego folderu i nacisnąć „Zapisz”.SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL