Obsługa poczty webmail

Zespół Gazeta.pl
18.03.2016 14:05
A A A
Automatyczna odpowiedź

Należy kliknąć w „Ustawienia poczty” w kolumnie po lewej stronie. Po rozwinięciu listy ustawień nacisnąć „Autoodpowiedź”, a następnie zaznaczyć „Wł”. W odpowiednie pola wpisać daty od kiedy do kiedy ma być wysyłana automatyczna odpowiedź, oraz treść odpowiedzi. Na końcu kliknąć „Zapisz”.SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL