Obsługa poczty webmail

Przesłanie otrzymanej wiadomość dalej

Trzeba kliknąć w „Ustawienia poczty”, a po rozwinięciu listy w „Przekierowywanie listów”. Nacisnąć „+ Dodaj przekierowanie”. Można wybrać opcję aby przekierowanie działało dla wszystkich listów i wtedy adres do przekierowania wpisywany jest w ostatnie pole. Wybierając opcję drugą, bardziej szczegółową należy wypełnić więcej pół. Można przekierować listy od, do lub, zawierające odpowiednie słowo w temacie. Po wpisaniu odpowiednich adresów lub fraz wystarczy kliknąć „Zapisz”.SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL