Obsługa poczty webmail

Reguła dla poczty przychodzącej

Należy kliknąć w „Ustawienia”, a następnie w „Reguła poczty”. Nacisnąć „+ Nowa reguła”. W polach wpisuje się odpowiednie adresy lub frazy, oraz można wiadomości domyślnie umieszczać w odpowiednich folderach. Po wpisaniu wszystkiego należy kliknąć „Zapisz”.SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL