Obsługa poczty webmail

Zapisywanie nowego kontaktu

Kliknij „+ Nowy kontakt”, pojawi się formularz, który należy uzupełnić. Na koniec  należy kliknąć „Zapisz”.SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL