Obsługa poczty webmail

Tworzenie grup - zarządzanie

Nową grupę kontaktów można założyć na dwa sposoby. Po lewej stronie należy kliknąć „Nowa grupa +”.

Pojawi się okno, gdzie należy wpisać nazwę grupy i nacisnąć „Zapisz”.

Drugim sposobem jest zaznaczenie kontaktów, które mają znaleźć się w nowej grupie, następnie należy kliknąć „Dodaj do grupy” i z rozwijanej listy wybrać „Nowa grupa”. W nowym oknie trzeba wpisać nową nazwę i kliknąć „Zapisz”.SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL