Dodawanie niepożądanej wiadomości do spamu

Aby dodać niepożądaną wiadomość do spamu wystarczy ją zaznaczyć i w górnym pasku kliknąć "SPAM".


RL

Istnieje też inna opcja, ustalenie własnych reguł. W tym celu należy wejść w "Ustawienia", następnie "Antyspam" i tam dodać reguły.


RL


SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL