Dodawanie nowego folderu

By utworzyć nowy folder należy kliknąć po lewej stronie w "+ Dodaj folder". Następnie trzeba podać nazwę nowego folderu i nacisnąć "Zapisz".


SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL