Reguła dla poczty przychodzącej

Należy kliknąć w "Ustawienia", a następnie w "Reguła poczty". Nacisnąć "+ Nowa reguła". W polach wpisuje się odpowiednie adresy lub frazy, oraz można wiadomości domyślnie umieszczać w odpowiednich folderach. Po wpisaniu wszystkiego należy kliknąć "Zapisz".


SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL