Zapisywanie nowego kontaktu

Kliknij "+ Nowy kontakt", pojawi się formularz, który należy uzupełnić. Na koniec  należy kliknąć "Zapisz".


SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL