Tworzenie grup - zarządzanie

Nową grupę kontaktów można założyć na dwa sposoby. Po lewej stronie należy kliknąć "Nowa grupa +".

Pojawi się okno, gdzie należy wpisać nazwę grupy i nacisnąć "Zapisz".

Drugim sposobem jest zaznaczenie kontaktów, które mają znaleźć się w nowej grupie, następnie należy kliknąć "Dodaj do grupy" i z rozwijanej listy wybrać "Nowa grupa". W nowym oknie trzeba wpisać nową nazwę i kliknąć "Zapisz".


SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL