Spis pomocy dla poczty Gazeta.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, konfiguracja poczty w telefonach i programach pocztowych

Najczęściej zadawane pytania

Zakładanie konta

Parametry poczty Gazeta.pl

Konto

Problemy

Rozwiązania

Konfiguracja w programie pocztowym

Nie ma odpowiedzi na problem

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.