Konto

Zmiana hasła

Usługa pocztowa w domenie Gazeta.pl

Po zalogowaniu do poczty poczta.gazeta.pl w górnym prawym rogu wybierz nazwę zalogowanego użytkownika, po rozwinięciu menu, wybierz ustawienia konta lub zaloguj się na stronie konto.gazeta.pl .

Następnie należy wybrać przycisk zmiana hasła. Podać stare hasło i powtórz nowe hasło. Zmiany zatwierdź przyciskiem "dalej".

Usługa pocztowa w domenie G.pl

Możliwość zmiany hasła znajduje się na tej stronie www.g.pl/konto/mainPage.do

Po zalogowaniu należy wybrać link zmiana hasła. Podać stare hasło i powtórz nowe hasło. Zmiany zatwierdź przyciskiem "dalej".

Jak należy wybrać bezpieczne hasło

SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL