Konto

Zmiana hasła

Po zalogowaniu do poczty poczta.gazeta.pl w górnym prawym rogu wybierz nazwę zalogowanego użytkownika, po rozwinięciu menu, wybierz ustawienia konta lub zaloguj się na stronie konto.gazeta.pl .

Następnie należy wybrać przycisk zmiana hasła. Podać stare hasło, wprowadzić nowe hasło i je powtórzyć w kolejnym polu.. Zmiany zatwierdź przyciskiem "zapisz".

ustawienia pocztyustawienia poczty Zespół poczty Gazeta.pl

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.