Dodawanie niepożądanej wiadomości do spamu

Aby dodać niepożądaną wiadomość do spamu wystarczy ją zaznaczyć i w górnym pasku kliknąć "SPAM".

oznaczanie spamuoznaczanie spamu RL RL

Istnieje też inna opcja, ustalenie własnych reguł. W tym celu należy wejść w "Ustawienia", następnie "Antyspam" i tam dodać reguły.

dodawanie regułydodawanie reguły RL RL

SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL