Bezpieczne hasło

Hasło jest podstawowym zabezpieczeniem dostępu do konta. Musi być zatem trudne do odgadnięcia.

Odpowiednio skonstruowane hasło powinno zawierać minimum 8 znaków. Hasło powinno składać się z cyfr, znaków specjalnych oraz małych i dużych liter (bez polskich znaków diakrytycznych).

Nie należy stosować haseł, które są zawierają imię lub nazwisko, datę urodzenia, zawierają imiona, powtórzenie loginu, numeru telefonu, są zbudowane z samych cyfr lub tylko liter jednej wielkości.

W przypadku zmiany, nowe hasło  powinno różnić się od haseł wykorzystywanych w innych serwisach i od haseł używanych dawniej w poczcie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.