Pomoc portalu gazeta.pl

Portal gazeta.pl
- e-mail: pomoc@grupagazeta.pl
- link: Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Gazeta.pl

Poczta
- e-mail: pomoc@grupagazeta.pl
- link: Centrum pomocy poczta.gazeta.pl

Forum
- e-mail: forum@grupagazeta.pl
- link: Pomoc forum

Blox - Serwis Blox.pl został zamknięty 29 kwietnia 2019
- link: Pomoc blox.pl na forum

Inspektor Ochrony Danych
Aleksandra Czarnecka
e-mail: iod@grupagazeta.pl

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.