Konto

Zmiana adresu e-mail do odzyskania dostępu do konta

Po zalogowaniu do poczty poczta.gazeta.pl w górnym prawym rogu wybierz nazwę zalogowanego użytkownika, po rozwinięciu menu, wybierz ustawienia konta lub zaloguj się na stronie konto.gazeta.pl .

Należy wybrać przycisk edycja konta. Wprowadzić w polu adres e-mail nowy adres. Zatwierdzić zmianę przyciskiem "zapisz".

SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL