Usuwanie konta

Uwaga! Usunięcie konta jest nieodwracalne. Powiązane usługi jak np. wpisy na forum czy komentarze nie zostaną usunięte.

Po zalogowaniu do poczty poczta.gazeta.pl w górnym prawym rogu wybierz nazwę zalogowanego użytkownika, po rozwinięciu menu, wybierz ustawienia konta lub zaloguj się na stronie konto.gazeta.pl .

Następnie należy wybrać zakładkę "edycja".

ustawienia kontaustawienia konta Zespół poczty Gazeta.pl

U dołu strony wybrać link usuń konto. Wprowadzić hasło i zatwierdzić przyciskiem "usuń konto".

ustawienia kontaustawienia konta Zespół poczty Gazeta.pl

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.