Automatyczna odpowiedź

Należy kliknąć w "Ustawienia poczty" w kolumnie po lewej stronie. Po rozwinięciu listy ustawień nacisnąć "Autoodpowiedź", a następnie zaznaczyć "Wł". W odpowiednie pola wpisać daty od kiedy do kiedy ma być wysyłana automatyczna odpowiedź, oraz treść odpowiedzi. Na końcu kliknąć "Zapisz".

SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL